× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

MP SW w Opolu

Poradnia Medycyny Pracy - Przychodnia Przyzakładowa

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Poradnia medycyny pracy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy
  • Badania kierowców

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

77-4545647 wew.230
Sądowa 2
45-033 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1